rastam
21 مهر 1401 - 16:47

کیفی سازی شرکت‌های دانش بنیان موجود در خراسان رضوی

مشهد ـ استاندار خراسان رضوی گفت: کیفی سازی شرکتهای دانش بنیان موجود در استان مورد تاکید است و در جهت راه‌اندازی و حمایت از ایجاد شرکت‌های فناور دیگر نیز تلاش می‌شود. به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری ظهر پنجشنبه در گردهمایی شرکت‌های دانش بنیان اظهار کرد: کیفی سازی شرکتهای دانش بنیان موجود در استان مورد تاکید و در جهت راه‌اندازی و حمایت از ایجاد شرکت‌های فناور دیگر نیز تلاش می‌شود مید است بتوانیم اقلام غذایی و معادن که از مزیت‌های تاریخی استان خراسان رضوی است را با تلاش شرکت‌های دانش بنیان بهتر از گذشته تولید کنیم. خبرنگار مهرشرکتهایفناورمیداستاندار خراسان رضوی با اشاره به راه‌اندازی پردیس معدنی در منطقه سنگان خواف افزود: با احداث این پردیس معدنی، ضمن نزدیکی به معادن این منطقه که سرمایه بزرگی برای کشور محسوب می‌شود، امکان بهره برداری بیشتر از این معادن نیز فراهم شده اس خوافاسوی گفت: با توجه به موقعیت آب و هوایی و کمبود منابع آبی که با آن مواجه هستیم، شرکتهای دانش‌بنیان فعال در حوزه کشاورزی باید فعالیت‌های بهتری را با توجه به شرایط روز ارائه دهند. شرکتهاینظری افزود: در حال حاضر بستر حرکت در بخش اقتصاد دانش‌بنیان و پردیس‌های تخصصی با ایجاد تشکیلات مربوطه در استان فراهم است و ایجاد قرارگاه دانش‌بنیان نیز در گره‌گشایی مشکلات این حوزه نقش مؤثری داشته است. استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: مهمترین برنامه‌های قرارگاه دانش بنیان در استان خراسان رضوی، حفظ شرکت‌های موجود و کمک به فعالیت بیشتر آنها است. وی گفت: بر همین اساس باید ارتباط بین ستادها و شبکه‌های دانش بنیان هماهنگ‌تر شود تا ضمن جلوگیری از کارهای پراکنده که خروجی اندکی هم دارند، امکان نوآوری بیشتری در سطح استان رخ دهد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 783125