rastam
02 آبان 1401 - 15:29

اجرای طرح حکمرانی در روستاهای خراسان رضوی

مشهد ـ سرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی گفت: طرح حکمرانی واحد در روستاهای خراسان رضوی با هدف بهره مندی مناسب از ظرفیت روستاها اجرایی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا سراجی اظهار کرد: رویکرد دولت و استانداری به روستاها ویژه است از این رو حکمرانی واحد در روستاها اجرایی شده است تا با پیگیری رویکردها و اهداف مشخص شده در موضوع روستایی بهره‌مندی مناسب از ظرفیت حوزه روستایی ایجاد شود. خبرگزاری مهرسرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی افزود: باید با تعامل سازمان‌ها با رویکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در حوزه ارتقای روستایی انجام وظیفه کرد. وی گفت: در چهارچوب تدوین برنامه طرح تحول روستایی خراسان رضوی جایگاه دفتر روستایی به عنوان مرکز ثقل این حوزه به طور ویژه بررسی، شناسنامه کامل مسائل روستاها به دست آمده و برنامه جامع روستاها ایجاد شده است. سراجی بیان کرد: همچنین سعی شده است، سند تحول حوزه روستاها با نگاه ویژه اشتغال، مسکن و سرمایه گذاری به نتیجه برسد که لازم است نگاه بودجه محوری به برنامه محوری تغییر یابد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 799703